Nepřehlédněte - důležité dokumenty

Na této stránce jsou zveřejněny důležité dokumenty školy dle Školského zákona č.561/2004 - § 5 odstavec 3, § 30 odstavec 3 a další.

Dokumenty, které tu nejsou uvedeny nebo zde nejsou v plném znění, jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 

Výroční zprávy školy (on-line)

Výroční zprávy Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace za jednotlivé školní roky.

>> výroční zprávy on-line >>

ICT plán školy (on-line)

Aktuální ICT plán školy on-line a ICT plány z minulých let ke stažení.

>> ict plán školy on-line >>

Školní řády (on-line)

Jednotlivé školní řády jsou k dispozici na našich stránkách on-line i ke stažení:

>> řády a dokumenty on-line >>

Školní vzdělávací program (on-line)

Osnovu Školního vzdělávacího programu "Pavlovická škola" i kompletní texty jednotlivých kapitol naleznete on-line v níže uvedeném dokumentu.

>> školní vzdělávací program on-line >>

Obsah: Školní vzdělávací program "Pavlovická škola"
0. Úvod
I. Identifikační údaje
II. Charakteristika školy
III. Charakteristika ŠVP
IV.1. Učební plán - tabulace
IV.2. Poznámky k učebnímu plánu
V.1. Učební osnovy - Názvy oblastí a vyučovacích předmětů
V.2. Učební osnovy charakteristiky předmětů
V.3.1. Učební osnovy - Jazyk a jazyková komunikace
V.3.2. Učební osnovy - Matematika a její aplikace
V.3.3. Učební osnovy - Výpočetní technika
V.3.4. Učební osnovy - Člověk a jeho svět
V.3.5. Učební osnovy - Člověk a společnost
V.3.6. Učební osnovy - Člověk a příroda
V.3.7. Učební osnovy - Umění a kultura
V.3.8. Učební osnovy - Člověk a zdraví
V.3.9. Učební osnovy - Člověk a svět práce
V.3.10. Učební osnovy - Povinně volitelné předměty
V.3.11. Učební osnovy - Nepovinné předměty
VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

>> školní vzdělávací program on-line >>

Formuláře ke stažení

Pro zjednodušení komunikace se školou na této stránce zveřejňujeme veškeré formuláře pro nejrůznější účely. Formuláře můžete snadno vytisknout, vyplnit a předat ve škole..

>> formuláře ke stažení >>

vytvořeno: 12.1.2009 12:33 Ondřej Peřina
upraveno: 17.10.2011 12:56 Ondřej Peřina

Menu

Patička

Copyright © 2005-2021 ZŠ Vrchlického, Liberec, powered by ŠIIP skola@vrchlickeho.cz