Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP)

Prohlášení o přístupnosti

Stránky jsou napsány tak, aby byly co možná nejpřístupnější. Při tvorbě jsme se opírali především o následující metodiky pro tvorbu přístupného webu:

Technická realizace

Stránky běží na redakčním systému Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP), který vznikl na Základní škole Vrchlického v Liberci ve spolupráci se společností Ondřej Peřina, PB software.

Více informací o redakčním systému Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP) naleznete na oficiálních stránkách http://siipinfo.vrchlickeho.cz/.

Internetové stránky využívají technologie Microsoft ASP.NET 2.0, ASP.NET AJAX 1.0 for ASP.NET 2.0 a MS SQL Server 2005 a editor XStandard.

Kód stránek splňuje specifikace W3C XHTML 1.1 (popřípadě HTML 4.01 Strict) a CSS 2.1.

Informace o jádru aplikace

PBsoftware.Web.Controls
knihovna: PBsoftware.Web.Controls.dll
verze: 0.76.2209.38020
poslední změna: 31.8.2009 12:27:59
popis: ovládací prvky pro web
(c) 2005 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho
knihovna: ZSVrchlickeho.dll
verze: 1.2.18.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:00
popis: Základní knihovna pro Školní Internetový Informační Portál vytvořený na ZŠ Vrchlického, Liberec ve spolupráci se společností Ondřej Peřina, PB software.
Copyright © 2005-2008 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho.Modul.Blog
knihovna: ZSVrchlickeho.Modul.Blog.dll
verze: 0.3.0.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:03
popis:
Copyright © PB software 2006

ZSVrchlickeho.Modul.Skola
knihovna: ZSVrchlickeho.Modul.Skola.dll
verze: 1.0.28.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:05
popis: Knihovna objektů a funkcí modulu školy.
Copyright ©2009 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho.Modul.Workshop
knihovna: ZSVrchlickeho.Modul.Workshop.dll
verze: 1.0.0.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:07
popis: Assembly pro samostaný modul aplikace Workshop
Copyright © 2006 ZŠ Vrchlického, Liberec

ZSVrchlickeho.Security
knihovna: ZSVrchlickeho.Security.dll
verze: 1.1.0.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:09
popis: Základní knihovna zajišťující objekty a funkce pro zabezpečení portálu ŠIIP.
Copyright ©2006-2008 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho.SIIP
knihovna: ZSVrchlickeho.SIIP.dll
verze: 1.2.75.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:12
popis: Knihovna globálních objektů a funkcí pro portál ŠIIP.
Copyright ©2006-2009 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho.Utility
knihovna: ZSVrchlickeho.Utility.dll
verze: 1.25.0.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:15
popis: Knihovna základních utilit a funkcí pro práci s objekty.
Copyright © 2006 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho.Vzdelavani
knihovna: ZSVrchlickeho.Vzdelavani.dll
verze: 1.0.31.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:18
popis: Knihovna portálu ŠIIP pro moduly vzdělávání
Copyright ©2008 Ondřej Peřina, PB software

ZSVrchlickeho.Web.Controls
knihovna: ZSVrchlickeho.Web.Controls.dll
verze: 1.0.0.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:24
popis:
Copyright © PB software 2006

ZSVrchlickeho.Web
knihovna: ZSVrchlickeho.Web.dll
verze: 1.5.0.0
poslední změna: 31.8.2009 12:28:21
popis: Základní knihovna pro práci s webovým rozhraním ŠIIPu.
Copyright © 2006 Ondřej Peřina, PB software

Menu

Patička

Copyright © 2005-2021 ZŠ Vrchlického, Liberec, powered by ŠIIP skola@vrchlickeho.cz