Základní informace o škole

Budova školy

Základní škola Vrchlického, Liberec
Vrchlického 262/17
46014 Liberec 13
sekretariát: 488 880 160
fax: 488 880 161
vedoucí jídelny:
488 880 162, 605 104 406
jidelna@vrchlickeho.cz
družina:
488 880 163
druzina@vrchlickeho.cz
ředitel:
603 887 667
sef@vrchlickeho.cz
e-mail: skola@vrchlickeho.cz
web site: www.vrchlickeho.cz

Umístění školy

Umístění školy

Naše škola se nachází se v Nových Pavlovicích. V jejím okolí je starší i novější zástavba, asi 500 metrů od školy je význačný orientační bod - obytný komplex zvaný podle svého tvaru "Hokejka" (bydlí v něm více než 2000 lidí). Těsně u školy je další orientační bod - restaurace "U Košků". Z centra města se k nám dostanete autobusy městské dopravy č. 13, 24, 26, eventuelně 14 a 25.

Zaměření školy

Škola je zaměřena na výpočetní techniku. Žáci jsou přijímáni do 5. ročníku na základě výběrového řízení ze všech libereckých a dokonce i některých mimolibereckých škol. Žáci těchto tříd mají kromě běžné výuky podle rozšířených osnov pro třídy s matematickým a přírodovědným zaměřením ve svém rozvrhu zařazenu informatiku.

Žáci se od 5. třídy seznamují s počítači prostřednictvím kreslících programů, jednoduchého textového editoru a dětského programovacího jazyka Baltík. V 6. ročníku programují v Baltazaru firmy SGP. Později mají možnost programovat v některém z vyšších programovacích jazyků například Visual Basic. V 7. ročníku se učí pracovat s uživatelskými programy (Word, Excel...). Pololetní výběrové semináře nabízejí žákům 8. a 9. tříd kurzy grafiky, tvorby www stránek, Visual Basic,  Word, Excel a další. Náplní každého semináře je seznámit žáky s danou problematikou a v závěru vytvořit samostatnou práci, kde použijí své znalosti v praxi.

Vybavení školy

Počet učeben: celkem 21 z toho odborných 5 (jazyková, tři počítačové, výtvarné výchovy a pracovního vyučování)

Počet laboratoří: 1

Počet tělocvičen: 1

Navíc jsou k dispozici 4 místnosti školní družiny a suterénní prostory pro školní klub. V něm mají naši žáci k dispozici stolní tenis, video, elektronické šipky, počítače).

Tři učebny z celkového počtu 21 jsou využívány jako poloodborné učebny fyziky, přírodopisu a dějepisu.

Ve škole je celkem 50 počítačů v síti další mimo síť všechny spojené sítí Windows 2000, scannery, digitální fotoaparáty, vypalovací CD-RW/DVD-RW, digitální kameru se střižnou, tablet a mikrovlnné připojení k Internetu. Všichni žáci mají volný přístup na Internet a v 5. třídě získají vlastní počítačový účet ve školní síti a zároveň adresu pro elektronickou poštu.

vytvořeno: 3.9.2007 20:14 ZŠ Vrchlického
upraveno: 10.10.2011 12:54 Ondřej Peřina

Menu

Patička

Copyright © 2005-2021 ZŠ Vrchlického, Liberec, powered by ŠIIP skola@vrchlickeho.cz